ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
  • کلیه دانشجویانی که درخواست افزایش سنوات تحصیلی دارند (دانشجویانی که بیش از 5 ترم تحصیل نموده و فارغ التحصیل نشده اند) می بایست تا روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 ضمن مراجعه به مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، نسبت به ارائه درخواست کتبی و واریز فیش مربوطه یکصد هزار ریالی در واحد حسابداری اقدام نمایند.
    ​​​​​​​
  • بدیهی است درخواست پس از تاریخ مذکور قابل پذیرش نیست.