ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
  با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع مبنی بر بازگشایی احتمالی مراکز جهت برگزاری کلاس های حضوری، لازم است کلیه دانشجویان درخصوص انجام واکسیناسیون اقدام نموده و کارت واکسن خود را در زمان حضور به همراه داشته باشند. لازم به توضیح است زمان برگزاری کلاس های حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.