ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
دانشجویان مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز که متقاضی ثبت نام در این کارگاه می باشند، مشمول 50% تخفیف می باشند.