ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 1401:
با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش ثبت نام طبق برنامه زمان بندی ذیل از طریق سایت سازمان سنجش صورت خواهد گرفت.

مقطع                                   تاریخ شروع


کارشناسی                              1401/03/29
کاردانی                                 1401/04/14