ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
قابل توجه دانشجویان ایثارگری:
مطابق بخشنامه ذیل افرادی که متقاضی استفاده از سهمیه اردوهای یک روزه، جندروزه و حج هستند تا تاریخ 1401/02/24 با شماره 02188832529 داخل 104 (خانم امیری) تماس گرفته و  مشخصات خود را اعلام نمایند.