ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
اطلاعیه:
شروع کلاس های دوره دوم وکالت تخصصی دعاوی بیمه از روز یکشنبه مورخ 1401/08/01می باشد.
جدول زمان بندی کلاس ها متعاقبا در همین صفحه اعلام خواهد شد.