ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
زمان ثبت نام دعاوی تخصصی داوری: چهارشنبه مورخ 1401/07/27 از ساعت 14 لغایت 18

مکان: دانشکده کانون وکلای دادگستری مرکز
مدارک موردنیاز ثبت نام