ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
زمان ثبت نام دعاوی تخصصی سایبری: سه شنبه مورخ 1401/07/26 از ساعت 14 لغایت 18

مکان: دانشکده کانون وکلای دادگستری مرکز
مدارک موردنیاز ثبت نام