ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
قابل توجه متقاضیان محترم دوره دوم وکالت تخصصی دعاوی شرکتها و ورشکستگی:
کلاس روز یکشنبه مورخ 1401/08/01  کنسل می باشد و شروع کلاس ها از روز جمعه مورخ 1401/08/06 ساعت 9 می باشد.

جدول زمان بندی دوره دوم وکالت تخصصی دعاوی شرکتها و ورشکستگی (پاییز 1401)