ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
زمان ثبت نام دعاوی تخصصی مالکیت فکری: دوشنبه مورخ 1401/07/25 از ساعت 14 لغایت 18

مکان: دانشکده کانون وکلای دادگستری مرکز
مدارک موردنیاز ثبت نام