ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی

دوره های جدید وکالت تخصصی آغاز شد

 دوره های جدید وکالت تخصصی با گرایش های دعاوی سایبری، دعاوی مالکیت فکری، داوری و دعاوی مالیاتی تصویب و به زودی مطابق شرایط زیر ثبت نام و تشکیل خواهد شد.
ضمناً بدلیل درخواست کثیری از همکاران محترم، ثبت نام دوره های تخصصی دعاوی بیمه و شرکتها و ورشکستگی نیز تجدید گردیده است.
جهت ثبت نام بر روی لینک ذیل کلیک نمائید.

شرایط ثبت نام در دوره های وکالت تخصصی
برنامه زمان بندی ثبت نام دوره های وکالت تخصصی مطابق ذیل می باشد:
دوشنبه مورخ 1401/07/25 :                      دعاوی مالکیت فکری- دعاوی مالیاتی                        ساعت 14 الی 18
سه شنبه مورخ 1401/07/26 :                    دعاوی سایبری- دعاوی شرکت ها و ورشکستگی        ساعت 14 الی 18
چهارشنبه مورخ 1401/07/27:                  دعاوی بیمه- دعاوی داوری                                           ساعت 14 الی 18


​توجه: وکلای محترم فقط در یک دوره مجاز به ثبت نام و شرکت در وکالت تخصصی می باشند.
به استثناء دوره های تخصصی داوری، قراردادها و ADR که با سایر تخصص ها قابل جمع خواهد بود.
جهت ثبت نام بر روی لینک ذیل کلیک نمائید.