ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره وکالت تخصصی دعاوی شرکت ها و ورشکستگی

​* شناسایی انواع شرکتها
​​​​​​​
* تاسیس و اداره شرکت و موسسات غیر تجاری

* تصمیم گیری ،مدیریت و نظارت در شرکتها و موسسات غیر تجاری

*دعاوی شایع در شرکتها و موسسات غیر تجاری 

* آیین دادرسی حاکم بر این دعاوی

* انحلال و تسویه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

* آیین اقامه، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی

* دعاوی مرتبط با حکم ورشکستگی

* موازین تصفیه

* امور کیفری مرتبط با ورشکستگی

اساتید دوره
دکتر حیدر حسن زاده

دکتر هانی حاجیان

دکتر جعفری

دکتر جنتی

آقای محمد جواد رمضان شیرازی

دکتر تقی خانی

دکتر  محمد رضا  پاسبان

دکتر بهرامی

دکتر حسین زاده

دکتر وحیدی

دکتر طاهری
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید