ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره تخصصی وکالت دعاوی داوری

​* معرفی نهاد داوری

* موافقت نامه داوری و داور پذیری

* نصب داور

* تشکیل داوری

* نظام ادله در داوری

* رسیدگی داوری

* طواری داوری

* قوانین حاکم بر داوری

* تصمیم های داور

* ابلاغ و اجرای رای داوری

* شکایت از رای داوری

* شبیه سازی داوری


دکتر قاسمی عهد

دکتر جعفری

دکتر رضائی نژاد

دکتر شهبازی نیا

دکتر سهیلا دیبافر

دکتر فضلی

دکتر شریعت باقری

دکتر ایرانشاهی

دکتر کشکولی

دکتر کلانتریان

دکتر یزدی

دکتر شیروی
اساتید دوره
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید