ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
سلسله نشست های علمی کاربردی- نشست اول: (پرونده خوانی و تحلیل رای)
بازخوانی پرونده و تحلیل کاربردی رای درخصوص ابطال علامت تجاری در مراحل بدوی و تجدیدنظر
ارائه دهنده: دکتر بابک جعفری
دبیر نشست: دکتر وحید قاسمی عهد
مورخ: 1401/08/25
ساعت: 16
محل: دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز
ظرفیت محدود است
مخصوص وکلا، دانشجویان و دانش آموختگان حقوق