ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
  قابل توجه دانشجویانی که در جلسات امتحانی نیمسال سوم (تابستان) 1400-1399 شرکت نداشته اند و یا برای تحویل پروژه کاربینی، کارورزی اقدام نکرده اند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/08 فرصت دارند نسبت به درخواست حذف دروس اقدام نمایند در صورت عدم تحویل درخواست به دانشگاه غیبت در آزمون (نمره صفر) منظور خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.