ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی

فقط یکی از دوره های زیر را انتخاب کنید.

ثبت و ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

​​​فرم زیر را تکمیل و در انتها روی دکمه (ثبت و ارسال) کلیک کنید

فرم پیش ثبت نام دوره های تخصصی وکالت

توجه: تکمیل فرم به معنی ثبت نام قطعی نمی باشد.

نتیجه پیش ثبت نام و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره ها (مانند مراحل تکمیل ثبت نام و ​​​​​​​زمان بر​​​​​​​گزاری دوره) متعاقبا
و از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود.

تذکر خیلی مهم:
پس از تکمیل فرم فوق و کلیک کردن بر روی گزینه "ثبت و ارسال"، اطلاعات وارده به مرکز ارسال خواهد شد. 
​​​​​​​هر متقاضی فقط یکی از دوره های زیر را می تواند انتخاب نماید.
​​​​​​​در صورت ثبت نام مجدد و انتخاب دوره دیگر، فقط ثبت نام اول منظور و مابقی حذف خواهد شد.


به استحضار وکلای محترم می رساند که برنامه برگزاری دوره های وکالت تخصصی در رشته های دعاوی اراضی، دعاوی شرکت ها و ورشکستگی، دعاوی بانکی و دعاوی بیمه  انجام و به زودی ثبت نام قطعی همراه با اعلام زمان برگزاری کلاس ها آغاز خواهد شد.
هم چنین دوره های وکالت تخصصی ذکرشده در ذیل در حال تدوین سرفصل می باشند و در مدت کوتاهی و پس از تصویب این دوره ها نیز آغاز خواهند شد:
- دعاوی مالکیت فکری/ دعاوی قراردادها/ دعاوی داوری/ دوره های حل و فصل اختلافات (ADR)/ دعاوی سایبری/ کیفری اقتصادی/ کیفری مواد مخدر و روان گردان/ کیفری اطفال و نوجوانان/ کیفری محیط زیست/ کیفری خانواده/ کیفری پزشکی/ کیفری جنایی/ کیفری فرهنگ و رسانه/ دعاوی مالیاتی 
دوره های تصویب شده:
وکالت تخصصی دعاوی بانکی/ دعاوی بیمه/ دعاوی اراضی/ دعاوی شرکتها و ورشکستگی

​​​​​​​

هم چنین سرفصل های دوره های وکالت تخصصی ذیل در حال تدوین می باشند و در مدت کوتاهی، پس از تصویب نیز آغاز خواهند شد:
- دعاوی مالکیت فکری/ دعاوی قراردادها/ دعاوی داوری/ دوره های حل و فصل اختلافات (ADR)/ دعاوی سایبری/ کیفری اقتصادی/ کیفری مواد مخدر و روان گردان/ کیفری اطفال و نوجوانان/ کیفری محیط زیست/ کیفری خانواده/ کیفری پزشکی/ کیفری جنایی/ کیفری فرهنگ و رسانه/ دعاوی مالیاتی