ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
❌قابل توجه کلیه دانشجویان❌
  دانشجویانی که توسط مدرس از آزمون پایان ترم محروم گردیده اند، از حضور در آزمون در سامانه مودل اکیداَ خودداری نموده و بدیهی است در صورت حضور نمره آزمون بلااثر میباشد .
  لازم به ذکر است دانشجویی که توسط استاد از امتحان حذف شده است در چارچوب وظایف استاد  می باشد و دانشگاه هیچی مسئولیتی در این خصوص ندارد .
  لذا ملاک نمره براساس سامانه هم آوا بوده و در صورت عدم رعایت مسئولیت مربوطه به عهده دانشجو میباشد .
دانلود فایل شماره 1 اسامی دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال اول 1401-1400
دانلود فایل شماره 2 اسامی دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال اول 1401-1400
دانلود فایل شماره 3 اسامی دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال اول 1401-1400
دانلود فایل شماره 4 اسامی دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال اول 1401-1400
دانلود فایل شماره 5 اسامی دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال اول 1401-1400