ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون کامپیوتر روز پنجشنبه 23 دی 1400:

1-    کد ورود به آزمون کامپیوتر، شماره پروانه شماست.

2-    هر شرکت کننده فقط می تواند در زمان تعیین شده که در فایل لیست اسامی اعلامی مشخص است  در آزمون شرکت کند. امکان شرکت در سایر گروه ها و ساعت ها وجود ندارد.

3-    در زمان شروع آزمون تعداد زیادی از شرکت کنندگان تلاش خواهند کرد وارد پنل آزمون شوند که این امر باعث افزایش ترافیک سامانه خواهد شد. 5 دقیقه اول هر آزمون برای ورود به پنل منظور شده است.

4-    آزمون دارای 25 سوال و زمان پاسخ دهی شما 25 دقیقه خواهد بود. 5 دقیقه برای ورود شرکت کنندگان به سامانه اضافه شده است که در مجموع 30 دقیقه برای ورود و پاسخ دهی و ارسال پاسخ ها فرصت خواهید داشت.

5-    در انتخاب پاسخ صحیح هر سوال دقت فرمایید. پس از ثبت پاسخ هر سوال و رفتن به سوال بعد، امکان بازگشت به سوالات قبلی وجود ندارد.

6-    در انتخاب پاسخ ها دقت کنید. امکان بازگشت به سوالات قبل وجود ندارد.

7-    با هر شماره پروانه فقط از طریق یک دستگاه و فقط یک بار حق ورود به آزمون خواهید داشت.

8-    در روز برگزاری آزمون از هرگونه تماس با دانشگاه یا کانون وکلا خودداری کنید.

9-    در پایان پاسخ دهی به سوالات، ضروری است روی دکمه  "ارسال"  کلیک کنید تا پاسخ ها ارسال شود.