ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
قابل توجه دانشجویان اتباع

  به اسحضار می رساند با عنایت به اینکه مراحل ثبت نام دانشجویان برای انجام واکسیناسیون در سامانه وزارت بهداشت در حال انجام می باشد و عملیاتی نمودن این موضوع مستلزم ورود کد ملی بوده، لذا با توجه به اینکه در مورد دانشجویان بین الملل کد ملی تعریف نشده است،خواهشمند است جهت ثبت نام با دانشگاه تماس حاصل فرمائید.