اطلاعیه مهم و فوری - پیامک برگزاری دوره های وکالت تخصصی مورد تایید این مرکز و کانون وکلا نیست