ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
🟤🟠قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس کارورزی1 کاردانی گروه درس(134 و 132) و کارورزی1 کارشناسی گروه درس(283 ) و کارورزی2 کارشناسی گروه درس(326,320) دارند, با استاد آقای پوربابایی برگزار خواهدشد. لازم به ذکر است اسامی دانشجویان به شرح ذیل می باشد.  زمان برگزاری کلاس توجیهی روز یک شنبه تاریخ 1401/1/28 ساعت 14 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.
دانلود فایل
🔴🟢🟣قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که درس کاربینی در  در نیم سال دوم 1400 انتخاب واحد نموده اند , زمان برگزاری کلاس توجیهی بر اساس اسامی, گروه درس, روز و تاریخ و ساعت تشکیل کلاس و شماره کلاس به شرح ذیل می باشد.
دانلود فایل
🔵🟡🟢 قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی مقطع کارشناسی گروه درس(1000, 312) و درس کارورزی2 کارشناسی گروه درس( 328) در نیم سال دوم 1400  انتخاب واحد نموده اند.  با استاد جوادی روز سه شنبه تاریخ 1401/1/30 جلسه توجیهی در سالن اجتماعات طبقه5 برگزار خواهد شد.
لیست اسامی به شرح ذیل می باشد.
🛑 لازم به ذکر است استاد مربوطه این گروه های درسی هر هفته سه شنبه ها ساعت 15/30 الی 16/30 در محل دانشگاه در طبقه 4 دفتر اساتید جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویی و نحوه ارائه گزارشات کاربینی و کارورزی حضور دارند.
دانلود فایل
🔴🔵 قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که درس کارورزی 1 و 2 را در نیم سال دوم 1400 انتخاب واحد نموده اند زمان برگزاری کلاس توجیهی بر اساس اسامی , گروه درس, روز و ساعت و تاریخ تشکیل کلاس و شماره کلاس به شرح ذیل می باشد.
دانلود فایل شماره 1
دانلود فایل شماره 2
دانلود فایل شماره 3


⭕️⭕️ دانشجویان گرامی کلاس توجیهی کارورزی2 کارشناسی گروه درس(321) و کاربینی کاردانی گروه درس(158) به زودی اطلاع رسانی می شود.
🔴🔴 دانشجویان گرامی زمان برگزاری کلاس توجیهی کاربینی مقطع کاردانی گروه درس (158) در لیست زیر می باشد.👇👇👇👇👇👇
دانلود فایل
🟠🔴🟣 دانشجویان گرامی درس کارورزی2 مقطع کاردانی گروه درس(77) با استاد نادر حیدری زمان برگزاری کلاس توجیهی به زودی اعلام می گردد.
دانلود فایل