📌به آگاهی می رسد آزمون کامپیوتر ویژه کارآموزان و وکلا در روز پنجشنبه مورخ   23 دی 1400 به صورت آنلاین، در  دو سطح یک و دو برگزار می گردد.

آزمون سطح  یک در دو گروه، ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح  و آزمون سطح دو نیز در دو گروه در ساعت ۱۵ و ۱۶  تاریخ مذکور  برگزار خواهد شد.

اسامی افراد مجاز به شرکت در هریک از گروه ها به شرح زیر اعلام می گردد:
دانلود فایل اسامی شرکت کنندگان در آزمون کامپیوتر- سطح یک
دانلود فایل اسامی شرکت کنندگان در آزمون کامپیوتر- سطح دو
لینک ورود به آزمون ها به تفکیک سطح و گروه:

آزمون سطح یک- گروه اول (ساعت 10):
https://survey.porsline.ir/s/J4Hh8dW


آزمون سطح یک- گروه دوم (ساعت 11):
https://survey.porsline.ir/s/BLQt6h3


آزمون سطح دو- گروه اول (ساعت 15):
https://survey.porsline.ir/s/q2Z1jyg


آزمون سطح دو- گروه دوم (ساعت 16):
https://survey.porsline.ir/s/36axXoh

کد ورود به آزمون شماره پروانه شماست.
نکات و توضیحات ضروری درخصوص آزمون کامپیوتر روز پنج شنبه مورخ 1400/10/23