دانشجویان گرامی

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظر دارد مدرسه تاسیساتی تحت عنوان حقوق شهروندی و فناوری های نوین در تاریخ 13 و 14 تیرماه 1401 روزهای دوشنبه و سه شنبه در دانشگاه شهید بهشتی به صورت حضوری و مجازی با ارائه گواهینامه 2 زبانه انگلیسی/ فارسی از سوی دانشگاه شهید بهشتی با تعداد محدود برگزار می گردد.

دانشجویان معرفی شده این مرکز به عنوان بورسیه محسوب و فقط 400/000 تومان بابت دوره پرداخت خواهند نمود.