ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
اطلاعیه:
شروع کلاس های دوره دوم وکالت تخصصی دعاوی اراضی از روز یکشنبه مورخ 1401/07/24 می باشد.

جدول زمان بندی و برنامه درسی دوره دوم وکالت تخصصی دعاوی اراضی (پاییز 1401)