ثبت نام در دوره های جدید وکالت تخصصی
اطلاعیه:
شروع کلاس های دوره سوم وکالت تخصصی دعاوی اراضی از روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 می باشد.


جدول زمان بندی و برنامه درسی دوره سوم وکالت تخصصی دعاوی اراضی (پاییز 1401)