ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

قابل توجه دانشجویان محترم دوره کاردانی و کارشناسی:
​​​​​​​

   1- دانشجویان محترم دوره کاردانی: جهت گرفتن تائیدیه تحصیلی خود (دوره سه ساله متوسطه) لطفا به سایت وزارت آموزش و پرورش مراجعه و نسبت به ثبت نام تائیدیه تحصیلی اقدام نمایند. برای ثبت نام تائیدیه تحصیلی وارد سایت شده وزارت اموزش و پرورش شده و روی گزینه ثبت نام تائیدیه تحصیلی کلیک کرده و مشخصات خود را وارد نمایید بعد از تکمیل کد پیگیری دریافت می نمایید که این کد را تا زمان صدور تاییدیه همراه خود نگه دارید.

   2- دانشجویان محترم دوره کارشناسی: جهت گرفتن تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات خود به دانشگاه کانون وکلا مراجعه و نامه مربوط به صدور تائیدیه را از دانشگاه دریافت نموده و پس از امضاء ریاست محترم دانشگاه برای صدور تائیدیه و ریز نمرات، نامه مربوطه را جهت استعلام به دانشگاه قبلی فرستاده می شود.