ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

اهم مطالب دوره تخصصی وکالت دعاوی داوری

​* معرفی نهاد داوری

* موافقت نامه داوری و داور پذیری

* نصب داور

* تشکیل داوری

* نظام ادله در داوری

* رسیدگی داوری

* طواری داوری

* قوانین حاکم بر داوری

* تصمیم های داور

* ابلاغ و اجرای رای داوری

* شکایت از رای داوری

* شبیه سازی داوری

گودرز افتخار جهرمی

مرتضی شهبازی نیا

لعیا جنیدی

عباس کریمی

محمد جعفر قنبری جهرمی

بهرام بهرامی

همایون رضایی نژاد

رسول کشکولی

رضا یزدی


علی صریحی

یوسف یعقوبی

وحید قاسمی عهد

یداله عسکری

سعید باقری

سهیلا دیبافر

فیض الله جعفری

​​​​​​​بابک جعفری
اساتید دوره
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید