❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌قابل توجه دانشجویان❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
  با مراجعه به سامانه هم آوا از طریق کارت ورود به جلسه آزمون، از تاریخ و ساعت امتحانات خود و همچنین با توجه به اعلام اساتید در مورد دانشجویان محروم از آزمون پایان ترم، از امروز  تاریخ 1400/10/16 در این خصوص اطلاع حاصل نمایید .  کد گروه درسی خود در را درسامانه هم آوا  با کد گروه درسی درسامانه(http://ujaame.ir  ) مطابقت داده و در امتحان مربوطه  خود شرکت نمایید.
  شایان ذکر است در صورت حضورِ اشتباه   تمامی مسئولیت بر عهده شخص دانشجو خواهد بود .
  دانشجویانی که توسط مدرس از آزمون پایان ترم محروم گردیده اند، از حضور در آزمون در سامانه مودل اکیداَ خودداری نموده و بدیهی است در صورت حضور نمره آزمون بلااثر میباشد .
  لذا ملاک نمره براساس سامانه هم آوا بوده و در صورت عدم رعایت مسئولیت مربوطه به عهده دانشجو میباشد .
دانلود فایل ضوابط و مقررات شرکت در امتحانات نیمسال اول 1401-1400
قابل توجه دانشجویان گرامی:

دروس به شرح ذیل که دارای آزمون پایان ترم نمی باشد جهت تحویل پروژه با اساتید هماهنگ شود.

1_ مهارت های ارشاد و معاضدت قضایی
2_ کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی
3_ اسناد رسمی با حق استرداد
4_ آیین دادرسی کیفری2
5_ ورزش
6_ تربیت بدنی

دانشجویانی که در آزمون شرکت ننموده اند، درصورتیکه دارای دلایل موجه می باشند، جهت انجام حذف موجه و یا حذف پزشکی، با دردست داشتن مدارک مربوطه تا روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 به واحد آموزش مراجعه نمایند. درغیر اینصورت غیبت غیر موجه در آزمون در سامانه هم آوا ثبت خواهد شد و عواقب بر عهده دانشجو می باشد.