ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

   اصول و شرح وظایف مدیر آموزش عبارت است از:
1-برنامه ریزی آموزشی در ترم
2-مسئولیت و نظارت و تائید فعالیت های واحدهای تحت الامر(انتخاب واحد- ثبت نام)
3-رفع مشکلات آموزشی دانشجویان
4- نظارت بر برگزاری کلاس ها طبق برنامه آموزشی و حضور دانشجویان و اساتید
5-برنامه ریزی مربوط به کلاس های فوق العاده دانشجویان
6- سایر امور محوله
7- نظارت بر فعالیت ادارات ثبت نام، امتحانات، برنامه ریزی-کارشناسان گروه آموزشی
8-نظارت و برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات کارآموزان وکالت​​​​​​​