ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

   اصول و وظایف مسئول انفورماتیک به شرح ذیل می باشد:

1-مسئول سایت 
2-مسئول اطلاع رسانی در سایت دیگر و سامانه های دانشگاه
3-نظارت و رفع مشکلات سیستم سامانه های (آموزش( هم آوا) و سما لایو و مالی( همیار) و سایت دانشگاه
4-هماهنگی و نظارت بر برگزاری آزمون های کامپیوتر
5-هماهنگی و نظارت جهت برگزاری کلاس های کامپیوتر