ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

طبق مصوبه دومین جلسه کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402- 1401 مطابق فایل زیر می باشد:

دانلود فایل تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401