پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در ترم جدید
ثبت نام دوره های آزاد
  به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، ثبت نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ورودی بهمن ماه 1400 آغاز شد.