ثبت نام قطعی در دوره های وکالت تخصصی
دانشجویان گرامی کلاس های زیر در روز چهارشنبه تاریخ 1401/07/06 برگزار نخواهد شد:
1. مالکیت معنوی
2. ورزش خانم ها و آقایان
3. روش ها و فرایندهای عملیات ثبت املاک
4. تنظیم و نگارش اسناد
5. اجرای احکام مدنی و کیفری
6. جرایم علیه مصالح عمومی کشور
7. حقوق اساسی 2
8. مبانی و آثار نظام ثبت املاک
9. آیین دادرسی مدنی 3
10. حقوق اداری 2
11. نحوه تنظیم قراردادها


دانشجویان مقطع کاردانی رشته دستگاه های اجرایی و دستیاری امور قضایی دروس ارائه شده در نیمسال سوم را انتخاب نمایید.
بدلیل نداشتن دانشجو این دروس در نیمسال های آتی ارائه نخواهد شد.


دانشجویان گرامی کلاس حقوق مالیه عمومی استاد عامری تاریخ 1401/07/04 با یک ربع تاخیر شروع خواهد شد.

دانشجویان گرامی کلاس حقوق مدنی 4 استاد پوربابایی تا پایان ترم در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.