🟣🟣قابل توجه دانشجویانی که پیگیره تشکیل کلاس حقوق تجارت3 اسناد تجاری با استاد مروتی ساعت 16 الی 18روز یک شنبه تاریخ 1401/1/14 دارند طبق صحبت تلفنی امروز سیزدهم با استاد مروتی جهت برگزاری درس فردا در کلاس 101 حضور دارند.

​​​​​​​⏺ دانشجویان گرامی:
 درس آیین دادرسی کیفری1گروه درس(91) روز های شنبه ساعت 14 الی 16 تا پایان ترم برگزار خواهد شد.

​​​​​​​
⭕️ ⭕️⭕️⭕️⭕️دانشجویان گرامی درس فارسی استاد یمینی  گروه دوم 152 از امروز تا پایان ترم از ساعت 13 الی 14 (یک ساعت اول) در کلاس 101 تشکیل خواهد شد وبقیه کلاس از ساعت 14 تا 16 در کلاس 102 تشکیل خواهد شد.

⭕️ دانشجویان گرامی درس کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی استاد علیزاده ثابت از امروز تا پایان ترم در سالن اجتماعات طبقه 5 برگزار خواهدشد.

️ 🔴🔴 دانشجویان گرامی ضمن عرض پوزش درس فارسی استاد یمینی در روزهای دوشنبه گروه اول ساعت 10 الی 13در کلاس 101 و گروه دوم ساعت 13 الی 14(یک ساعت اول ) در کلاس 101 و بقیه کلاس 14 الی16 در کلاس 102 تا پایان ترم برگزار می گردد.

️ 🔵 دانشجویان گرامی درس حقوق جزای اختصاصی3 استاد نادر حیدری گروه اول (207) ساعت 12 الی 14 در همان روز ساعت 16 الی 18 تا پایان ترم در کلاس 202 برگزار خواهد شد.

⭕️ قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درس پزشکی قانونی را انتخاب واحد نموده اند , زمان و تشکیل برگزاری کلاس از هفته آینده در روزهای یک شنبه تا پایان ترم ساعت 12 الی 14 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

⭕️⭕️⭕️⭕️قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق شهروندی گروه درس(115) را انتخاب واحد نموده اند , با توجه به غیبت های قبلی دانشجویان مذبور در صورت یک جلسه غیبت از امتحان پایان ترم نیم سال محروم می شوند.

⭕️ دانشجویان گرامی کلاس حقوق اساسی1 ساعت 8 الی 10 روز یک شنبه استاد درویشی  تا پایان ترم در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

🟠 دانشجویان گرامی درس نگارش قضایی گروه درس (55) روز های دوشنبه ساعت 16 الی. 18 تا پایان ترم در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

🟡 دانشجویان گرامی درس آیین دادرسی کیفری2 گروه درس(1000)  روز دوشنبه تاریخ 1401/1/22. استثنأ در ساعت 14 الی 16 در کلاس 203 برگزار می گردد.

 دانشجویان گرامی درس حقوق مدنی6 گروه درس(24)  با استاد کرد زنگنه در روزهای پنج شنبه تا پایان ترم در ساعت 18 الی 20 در کلاس 203 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است این هفته تشکیل خواهد شد.

✡دانشجویان گرامی درس حقوق مدنی8 استاد حسینیان از ساعت 12 به بعد در روز های پنج شنبه تا پایان ترم در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

⏺ دانشجویان گرامی درس متون فقه3 میراث گروه درس(28) استاد احمدی روزهای دوشنبه تا پایان ترم در ساعت 12 الی14در کلاس 202 برگزار خواهد شد.

⭕️ دانشجویان گرامی کلاس حقوق تجارت3 اسناد تجاری روزهای یک شنبه ساعت 16 الی18 با استادمروتی تا پایان ترم در کلاس 101 برگزار می گردد.

🔴 دانشجویان گرامی درس کارآفرینی استاد یزدانی روزهای دوشنبه ساعت 10 الی 12 در دانشگاه برگزار می گردد . حضور دانشجویان در کلاس درس الزامیست . عدم حضور در جلسه به منزله غیبت 3/16 محرومیت از امتحان پایان ترم می باشد.

🟠🔴 دانشجویان گرامی درس اخلاق حرفه ای. استاد نراقی در روزهای شنبه تا پایان ترم در کلاس 203 برگزار خواهد شد.

🔵🟢 دانشجویان گرامی درس آیین دادرسی کیفری2 گروه درس(27) از هفته آینده تا پایان ترم در کلاس 201 برگزار خواهد شد.

🟣🟢 دانشجویان گرامی درس حقوق بین الملل عمومی1 استاد حاجیان روزهای شنبه ساعت 18 الی20 تا پایان ترم در کلاس 303 برگزار خواهد شد

⭕️ دانشجویان گرامی از هفته آینده درس پزشکی قانونی در روزهای یک ساعت 12 الی 14 در کلاس 203

 ⭕️و درس دفاتر خدمات قضایی ساعت 10 الی 12 و 12 الی 14 در سالن اجتماعات طبقه 5. تا پایان ترم برگزار می گردد.

🟢🔵🟣 دانشجویان گرامی درس کارورزی2 مقطع کارشناسی گروه درس (321) و کارورزی2مقطع کاردانی گروه درس(75) با استاد اجرایی آقای گیوه چین در روز سه شنبه تاریخ 1401/1/30 ساعت  17/20 الی 18/10 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد

⭕️⭕️قابل توجه دانشجویان گرامی که پیگیره تشکیل درس حقوق اداری2 گروه درس (289) روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12, بودند , طی هماهنگی با استاد مربوطه فردا تشکیل خواهد شد.حضور دانشجویان در کلاس الزامیست.

⭕️⭕️⭕️⭕️قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق شرکت ها وورشکستگی گروه درس(266) را انتخاب واحد نموده اند , با توجه به غیبت های قبلی دانشجویان مذبور در صورت یک جلسه غیبت از امتحان پایان ترم نیم سال محروم می شوند.

🟢🔵🟣 دانشجویان گرامی درس کارورزی2 مقطع کارشناسی گروه درس (321) و کارورزی2مقطع کاردانی گروه درس(75) با استاد اجرایی آقای گیوه چین در روز سه شنبه تاریخ 1401/1/30 ساعت  17/20 الی 18/10 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد

🟤دانشجویان گرامی درس متون حقوقی به زبان انگلیسی گروه درس(274) شروع آن از هفته آینده تا پایان ترم در کلاس 201 می باشد.

✡دانشجویان گرامی کلاس های استاد پرهام اصغرزاده مدیریت کسب و کار و اصول و فنون مذاکره هر دو گروه تا پایان ترم در سالن اجتماعات طبقه5 برگزار خواهد شد.

🟤دانشجویان گرامی درس متون حقوقی به زبان انگلیسی گروه درس(274) شروع آن از هفته آینده تا پایان ترم در کلاس 201 می باشد.

🟤 دانشجویان گرامی درس حقوق بین الملل خصوصی2. گروه درس (293) ساعت 16 الی18 تا پایان ترم در کلاس 201 برگزار خواهد شد.

🟤 دانشجویان گرامی درس متون حقوقی با استادقاسم پور گروه درس(209) ساعت 10 الی12 , گروه درس(99) ساعت 12 الی 14, گروه درس(210) ساعت 14 الی16, گروه درس(211) ساعت 16 الی 18 تا پایان ترم در کلاس 302 برگزار خواهد شد.

🔵 دانشجویان گرامی درس حقوق تجارت3 استاد مروتی روز های یک شنبه از هفته آینده تا پایان ترم در همان ساعت برنامه هفتگی. 16 الی 18 برگزار خواهد شد.

🟠🟠 دانشجویان گرامی کلاس توجیهی درس کارورزی1 مقطع کاردانی گروه درس(135) با استاد فارسانی فردا ساعت 17 الی 18 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.

✡قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق تجارت3 گروه درس(20) با استاد مروتی دارند زمان برگزاری کلاس تا پایان ترم در ساعت 14 الی 16 در همان روز یک شنبه در کلاس 203 تشکیل خواهد شد

🔵 دانشجویان گرامی درس حقوق تجارت3 استاد مروتی روز های یک شنبه از هفته آینده تا پایان ترم در همان ساعت برنامه هفتگی. 16 الی 18 برگزار خواهد شد.

🟢🔵🟣🟠 دانشجویان گرامی کلاس توجیهی کاربینی مقطع کاردانی گروه درس (159)  ساعت 15 الی 16 در کلاس 201 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق اداری استاد موحد روز شنبه تاریخ 1401/2/10 ساعت 16 الی18 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اندیشه اسلامی1 استادمعافی. روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 12 الی 16 در کلاس 101 برگزار خواهدشد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق جزای اختصاصی1 استاد منصوری در روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 8 الی 10/30 استثنأ در کلاس. 303 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس آیین دادرسی کیفری2 گروه درس(27) روز شنبه تاریخ 1401/2/10 ساعت 18 الی20 در کلاس 201 برگزار خواهدشد.

✅ کلاس جبرانی:
درس بایسته حقوق جزای اختصاصی استاد نظر پور گروه اول(14) ساعت 13/30 الی 15 و گروه دوم(15) ساعت 15 الی 16/30 روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/8 در کلاس 101 برگزار خواهد شد.

✅ دانشجویان گرامی. درس فارسی استاد یمینی در روز یک شنبه تاریخ 1401/2/11 گروه اول(151) ساعت 8 الی 10/30 و گروه دوم(152) ساعت 11 الی 13/30 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.
لذا در روز دوشنبه تاریخ 1401/2/5 برگزار نخواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اندیشه اسلامی1 استادمعافی. روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 12 الی 16 در کلاس 101 برگزار خواهدشد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اصول فقه2 استاد صمدزاده گروه درس(245) ساعت 8 الی 10 و گروه درس(246) ساعت 10 الی 12 و گروه درس(247) ساعت 12 الی 14 روز شنبه تاریخ 1401/2/10 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اجرای احکام کیفری گروه درس(248)  روز سه شنبه تاریخ 1401/2/20 ساعت 12 الی 14 در کلاس 303 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است کلاس ساعت 14 الی 16 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس آیین دادرسی مدنی3 استاد مبینی مجد روز چهارشنبه تاریخ 1401/2/21 ساعت 18 الی 20در کلاس 201 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس تاریخ تحلیلی در صدر اسلام استاد معافی روز شنبه تاریخ 1401/2/24 گروه اول(251) ساعت 12 الی 14 و گروه دوم(252) ساعت 14 الی16در سالن اجتماعات و گروه (270) ساعت 16 الی 18 در کلاس 101 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس متون حقوقی استاد قاسم پور فقط گروه درس(209) و (99)  روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 8 الی 10 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق جزای عمومی2 استاد ساکی روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 . ساعت 16 الی 18 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق جرایم علیه اشخاص و اموال. استاد ساکی روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 18 الی 20 در کلاس 303. برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس تاریخ تحلیلی در صدر اسلام استاد معافی روز سه شنبه تاریخ 1401/2/20 گروه اول(251) ساعت 12 الی 14 و گروه دوم(252) ساعت 14 الی 16 و گروه سوم(270) ساعت 16 الی18 در سالن اجتماعات تشکیل خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
1_ درس مدیریت کسب و کار ساعت 14 الی 16 در سالن اجتماعات.
2_ اصول و فنون مذاکره گروه اول(216) ساعت 16 الی18 در سایت دانشگاه شماره 103 طبقه اول
3_  اصول و فنون مذاکره گروه درس(217) ساعت 18 الی20 در سالن اجتماعات . با استاد پرهام اصغرزاده روز یک شنبه تاریخ 1401/2/11 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق بین الملل عمومی2 استاد فروتن روز چهارشنبه تاریخ 1401/2/14 ساعت 16 الی 18در کلاس 303 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است کلاس مربوطه در ساعت 18 الی 20 تشکیل می شود.

 کلاس جبرانی:
درس آیین دادرسی کیفری2 گروه درس(27) استاد گلپور روز شنبه تاریخ 1401/2/31 در ساعت 18 الی 20 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق اداری استاد موحد روز شنبه تاریخ 1401/2/17 ساعت 16 الی 18 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
1_ درس مدیریت کسب و کار ساعت 14 الی 16 در سالن اجتماعات

2_ اصول و فنون مذاکره گروه اول(216) ساعت 16 الی 18 در سایت دانشگاه شماره 103 طبقه اول

3_  اصول و فنون مذاکره گروه درس(217) ساعت 18 الی20 در سالن اجتماعات . با استاد پرهام اصغرزاده روز یک شنبه تاریخ 1401/2/18برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس متون حقوقی به زبان انگلیسی گروه درس(274) استاد مهدی حسینی روز پنج شنبه تاریخ های  1401/2/22 و 1401/2/29. ساعت 12 الی 14در کلاس 201 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است کلاس مربوطه در ساعت خودش 10 الی 12 تشکیل می شود.

✅ کلاس جبرانی:
درس مبانی و آثار نظام ثبت املاک استاد مددی روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 14 الی 15/30 در کلاس 303 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اجرای احکام مدنی استاد دیبافر. روز پنج شنبه تاریخ 1401/2/22 ساعت 18 الی 20 در کلاس 301 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اخلاق حرفه ای استاد نراقی روز دوشنبه تاریخ 1401/2/19 ساعت 16 الی 17/30 در کلاس 201 و 18 الی 19/30 در سالن اجتماعات. برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس بایسته حقوق جزای اختصاصی گروه درس(14 و 15) هر دو گروه روز چهارشنبه تاریخ 1401/2/21 ساعت 14/30 الی 16در کلاس201 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس اخلاق حرفه ای استاد نراقی. ساعت 12 الی 13/30 و ساعت 13/30 الی 15.  در کلاس 303 روز چهارشنبه تاریخ 1401/2/21. هر سه گروه بر گزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
1_ درس مدیریت کسب و کار ساعت 14 الی 15و 15 الی 16در سالن اجتماعات
2_ اصول و فنون مذاکره گروه اول و دوم (216 و217) ساعت 16 الی 18 در سایت دانشگاه شماره 103 طبقه اول
3_  اصول و فنون مذاکره گروه اول و دوم (216 و 217) ساعت 18 الی20 در سالن اجتماعات . با استاد پرهام اصغرزاده روز یک شنبه تاریخ 1401/2/25برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس آیین دادرسی کیفری2 گروه درس(27) استاد گلپور روز شنبه تاریخ 1401/2/24 در ساعت 18 الی 20 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس جرایم کارکنان دولت استاد اژدری کوشا روز سه شنبه تاریخ 1401/2/27 ساعت 12 الی 14 در کلاس 303 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق اداری. استاد موحد روز شنبه تاریخ 1401/2/24 ساعت 16 الی18 در سالن اجتماعات برگزار خواهدشد.

✅ کلاس جبرانی:
درس جرم شناسی استاد اژدری کوشا روز سه شنبه تاریخ 1401/2/27 ساعت 18 الی 20 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.:

✅ کلاس جبرانی:
1_ درس مدیریت کسب و کار ساعت 14 الی 15و 15 الی 16در سالن اجتماعات
2_ اصول و فنون مذاکره گروه اول و دوم (216 و217) ساعت 16 الی 18 در کلاس 102
3_  اصول و فنون مذاکره گروه اول و دوم (216 و 217) ساعت 18 الی20 در سالن اجتماعات . با استاد پرهام اصغرزاده روز یک شنبه تاریخ 1401/2/25برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق تجارت1 استاد آل عقیل گروه درس(22)  روز یک شنبه تاریخ 1401/2/25 ساعت 14 الی 16 در کلاس 303 برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
1_ درس مدیریت کسب و کار ساعت 14 الی 15 و 15 الی 16در سالن اجتماعات
2_ اصول و فنون مذاکره گروه اول و دوم (216 و217) ساعت 16 الی 18 در سالن اجتماعات
3_  اصول و فنون مذاکره گروه اول و دوم (216 و 217) ساعت 18 الی20 در سالن اجتماعات . با استاد پرهام اصغرزاده رو. چهارشنبه تاریخ 1401/2/28برگزار خواهد شد.

✅ کلاس جبرانی:
درس حقوق کار استاد هنرمند هر دو گروه روز یک شنبه تاریخ 1401/2/25 ساعت 18 الی 20 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.:

✅ کلاس جبرانی:
درس شرح وظایف کارکنان محاکم استاد عامری. روز دوشنبه تاریخ 1401/2/19 ساعت 19/30 الی 20/45 در کلاس 201 برگزار خواهد شد.لن اجتماعات برگزار خواهد شد.

🔴 دانشجویان گرامی کلاس های زیر روز دوشنبه تاریخ 1401/2/26 برگزار نخواهد شد.
1_ درس حقوق ثبت اسناد1 هر دو گروه استاد سلطانی
2_ درس کلیات اجرای احکام استاد فروزان کرمانی
3_ درس اندیشه اسلامی1 استاد معافی
4_ درس مراجع شبه قضایی مرتبط با شورا استاد حبیب زاده
5_ درس آشنایی با مراجع شبه قصایی هر دو گروه استاد حبیب زاده

دانلود فایل ادغام دروس نیمسال دوم 1401-1400
⭕️⭕️⭕️ دانشجویان گرامی فایل دروس بالا👆👆 به علت عدم حدنصاب ادغام گردید. و کد عضویت برای دانشجویان محترم ارسال شده و همچنین در سایت مرکز آموزش موجود می باشد. در صورت هر گونه مشکل با مسئول محترم برنامه ریزی سرکار خانم منصوری تماس حاصل نمائید.


⭕️⭕️قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که دروس جبرانی مقطع کاردانی درس حقوق مدنی3 . آیین دادرسی مدنی1. حقوق جزای عمومی2 انتخاب واحد نموده ای در فایل ادغامی بالا👆👆 قرار گرفته است.