ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه
دانشجویان گرامی:
باتوجه به برگزاری کلاس های آموزشی در نیمسال تحصیلی مهر 1402-1401 و نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان به دلایل غیرموجه از حضور در کلاس خودداری می نمایند، به اطلاع می رساند این مرکز با انجام حضور و غیاب نسبت به اعمال مقررات آموزشی غیبت کلاس (3/16) اقدام و نسبت به محرومیت از امتحان اقدام خواهد نمود.
قابل توجه دانشجویانی که کلاس درس حقوق ثبت اسناد، املاک و اموال فکری، اسناد رسمی با حق استرداد و حقوق ثبت اسناد 2 و حقوق املاک 2 در روزهای سه شنبه با استاد سلطانی دارند، کلاس درس حقوق کار با استاد جعفری در روزهای یکشنبه ساعت 12 الی 14 و بدلیل غیر موجه سرکلاس حاضر نشوند، پس از سه جلسه غیبت 3/16 از امتحان پایان ترم محروم خواهند شد.
قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز، از تاریخ 1401/08/21 از روز شنبه کلیه امور مربوط به کلاسها و امتحانات سایر امور آموزشی در پیام رسان ایتا اعلام می گردد.آدرس دعوت کانال دانشجویی پیام رسان ایتا:            eitaa.com/uicbar
دانشجویان مقطع کاردانی رشته دستگاه های اجرایی و دستیاری امور قضایی دروس ارائه شده در نیمسال سوم را انتخاب نمایید.
بدلیل نداشتن دانشجو این دروس در نیمسال های آتی ارائه نخواهد شد.


دانشجویان مقطع کاردانی رشته دستگاه های اجرایی و دستیاری امور قضایی:
برای انتخاب واحد دو درس انواع تصمیمات قضایی و اصول قواعد فقه از روز دوشنبه مورخ 1401/07/11 به کارشناسان آموزش مراجعه نمائید.دانشجویان گرامی کلاس دانش خانواده و جمعیت تا پایان ترم در کلاس 102 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی کلاس حقوق اساسی 1 تا پایان ترم در کلاس 202 برگزار خواهد شد.

 • دانشجویان گرامی کلاس حقوق تجارت با استاد حاجی پور شنبه ها ساعت 17 الی 18:30 تا پایان ترم به صورت ادغام یک کلاس در 203 برگزار خواهد شد.
  کلاس جبرانی درس حقوق مدنی 2 استاد خادم الرضاییان ساعت 9:30 الی 10:30 بعد از کلاس اصلی روز شنبه تاریخ 1401/10/03 تشکیل خواهد شد.
  کلاس جبرانی درس حقوق مدنی 8 استاد حسینیان روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07 ساعت 12 الی 14 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد
  کلاس جبرانی درس دانش خانواده استاد مدرس زاده روز یکشنبه تاریخ های 1401/09/27 و 1401/10/11 ساعت 14 الی 16 در کلاس 202 برگزار می گردد.
  کلاس جبرانی درس اجرای مفاد اسناد رسمی استاد مددی روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/24 ساعت 9 الی 10:30 در کلاس 203 برگزار می گردد.
  کلاس جبرانی درس حقوق ثبت اسناد 1 استاد مددی روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/24 ساعت 10:30 الی 12 در کلاس 203 برگزار می گردد.
  کلاس جبرانی درس جرائم کارکنان دولت استاد اژدری کوشا روز سه شنبه تاریخ 1401/09/22 ساعت 10 الی 12 در کلاس 101 برگزار می گردد.
  درس حقوق جزای اختصاصی 2 استاد نادر حیدری روز شنبه تاریخ 1401/09/26 و 1401/10/03 ساعت 18 الی 20 در کلاس 102 تشکیل می گردد.
 • دانشجویان گرامی کلاس آیین دادرسی کیفری 2 استاد نوکنده به جای پنج شنبه در روزهای چهارشنبه در ساعت 16 الی 18 در کلاس 202 تا پایان ترم برگزار می گردد.
 • درس مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی استاد اسدزاده روز پنج شنبه مورخ 1401/09/10 ساعت 10 الی 14:30 در سالن اجتماعات تشکیل می گردد.
 • درس حقوق تجارت استاد حاجی پور روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 ساعت 12 الی 14 در کلاس 202 و 14 الی 15 در کلاس 203 تشکیل می گردد.
 • کلاس جبرانی درس مهارت های ارشاد و معاضدت قضایی استاد اصفیایی برای مقطع کارشناسی به مدت 4 هفته از ساعت 11 الی 12 در روزهای پنج شنبه در کلاس 202 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس حقوق تجارت استاد حاجی پور روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 ساعت 12 الی 14 در کلاس 202 و 14 الی 15 در کلاس 203 تشکیل می گردد.
 • کلاس جبرانی درس دعاوی و اعتراضات ثبت املاک استاد ادیب روز پنج شنبه مورخ 1401/09/10 ساعت 18 الی 20 در کلاس 202 برگزار می گردد.
 • دانشجویان گرامی کلاس آشنایی با مراجع شبه قضایی بجای دوشنبه در روزهای یکشنبه تا پایان ترم ساعت 16 الی 18 در کلاس 203 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس اجرای احکام مدنی استاد دیبافر روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 ساعت 10:30 الی 12 در سالن اجتماعات تشکیل می گردد.
 • کلاس جبرانی درس متون حقوقی استاد کهدوی حسینی روز پنج شنبه مورخ 1401/09/10 ساعت 16 الی 18 در کلاس 201 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس فارسی استاد یمینی در دو هفته در تاریخ های 7 و 14 آذر ماه پایان کلاس تا ساعت 14 در کلاس 101 تشکیل می گردد.
 • کلاس جبرانی درس اصول و قواعد فقه استاد صمدزاده روز شنبه مورخ 1401/09/19 ساعت 15:30 الی 17 در کلاس 203 برگزار می گردد.
 • درس اخلاق حرفه ای استاد نراقی روز شنبه مورخ1401/08/28 ساعت 14 الی 16 در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس نگارش قضایی با استاد ساکت در روزهای دوشنبه دارند، کلاس تا پایان ترم در ساعت 14 الی 16 در کلاس 202 تشکیل می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس بایسته حقوق جزای اختصاصی ساعت 18 الی 20 در روز شنبه با استاد وحدانی دارند، کلاس تا پایان ترم ادغام در ساعت 16-14 و 18-16 می باشد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس شرح وظایف کارکنان محاکم با استاد ملکی در روزهای یکشنبه دارند، زمان برگزاری کلاس در ساعت 18-16:30 در کلاس 202 برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس بایگانی اسناد و مدارک در روزهای یکشنبه دارند، زمان برگزاری کلاس در ساعت 16 الی 17:30 با استاد مراد موسوی در کلاس 201 برگزار می گردد.
 • درس حقوق تجارت 2 شنبه 1401/08/28 ساعت 10 الی 11:30 در کلاس 102 با استاد خادم الرضاییان برگزار می گردد.
 • درس حقوق تجارت 1 روز یکشنبه 1401/08/29 ساعت 11:30 الی 13 در کلاس 102 با استاد خادم الرضاییان برگزار می گردد.
 • دانشجویان گرامی کلاس جرایم علیه اموال استاد ساکی در روزهای پنج شنبه ساعت 14 الی 18 تا پایان ترم در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس متون حقوقی روزهای پنج شنبه ساعت 16 الی 18 دارند، به علت عدم حدنصاب دانشجوی ادغام تا پایان ترم در کلاس 14 الی 16 با استاد مهدی حسینی برگزار می گردد.
 • درس حقوق بانکی استاد حاجی محمدی روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 در کلاس 102 تا ساعت 20 تشکیل خواهد شد.
 • درس اخلاق حرفه ای استاد نراقی استاد نراقی روز شنبه مورخ 1401/08/21 ساعت 14 الی 16 هر دو گروه در سالن اجتماعات تشکیل خواهد شد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس حقوق بانکی دارند فردا سه شنبه تاریخ 1401/08/17 تا ساعت 8 شب جبرانی با استاد حاجی محمدی برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس اخلاق اسلامی در روزهای یکشنبه دارند گروه دوم ساعت 10 الی 12 به علت عدم حدنصاب در ساعت 8 الی 10 تا پایان ترم ادغام می باشد.
 • قابل توجه دانشجویانی که درس پزشکی قانونی در روزهای سه شنبه دارند کلاس اول ساعت 14 الی 16 به علت عدم حدنصاب تا پایان ترم ادغام در ساعت 16 الی 18 می باشد.
 • درس آیین دادرسی مدنی 1 استاد نصیری روز شنبه تاریخ 1401/08/21 از ساعت 13:30 الی 15 در کلاس 201 برگزار خواهد شد.
 • کلاس جبرانی درس نحوه تنظیم قراردادها استاد قبادی در روزهای چهارشنبه از تاریخ 1401/08/18 به مدت 4 هفته از ساعت 8 الی 10:45 در کلاس 102 تشکیل می گردد.
 • درس حقوق مدنی 2 استاد خادم الرضاییان روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 ساعت 11:30 الی 13 در کلاس 102 تشکیل می گردد.
 • دانشجویان گرامی کلاس اجرای احکام مدنی استاد دیبافر تا پایان ترم در روزهای چهارشنبه ساعت 14 الی 16 در کلاس 202 برگزار خواهد شد.
 • دانشجویان ورودی جدید دروس (حقوق جزای عمومی1- 2001، حقوق مدنی1-2002، اصول فقه1-2003، تجارت1-2004، حقوق اساسی1-2005) با شماره درس در سامانه ارائه شده است. در صورتیکه این کلاس ها به حدنصاب برسد در همان ساعت تشکیل می گردد. در غیر اینصورت با دروس همنام ادغام می شود.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس جرایم سایبری در روزهای سه شنبه با دکتر قاجار دارند، کلاس تا پایان ترم از ساعت 17:30 الی 19 برگزار خواهد شد.
 • قابل توجه دانشجویان گرامی که کلاس جرایم سایبری با آقای دکتر قاجار دارند، کلاس به مدت 3 هفته در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
 • دانشجویان گرامی کلاس حقوق مدنی 4 استاد آقای پوربابایی تا پایان ترم ادغام در دو کلاس ساعت 12 الی 14 و 14 لی 16 در روزهای شنبه در کلاس 102 برگزار خواهد شد.
 • دانشجویان گرامی کلاس حقوق جزای اختصاصی 2 استاد نادر حیدری روزهای شنبه ساعت 16 الی 18 تا پایان ترم در کلاس 102 برگزار خواهد شد.

 • قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس ورزش بانوان استاد صبایی دارند، کلاس دو ساعت به صورت یک هفته در میان از هفته آینده 1401/08/11 برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویان آقا که درس تربیت بدنی در مقطع کاردانی و ورزش در مقطع کارشناسی دارند، به صورت یک هفته در میان 2 ساعت برگزار می گردد. لازم به ذکر است فردا کلاس ورزش آقایان تشکیل می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که درس حقوق اداری 1 با استاد ادیبی دارند کلاس روزهای دوشنبه با نیم ساعت زودتر از ساعت 17:30-19  تا پایان ترم در کلاس 102 برگزار خواهد شد.
 • قابل توجه دانشجویانی که درس اخلاق اسلامی در روزهای یکشنبه دارند کلاس با نیم ساعت تاخیر از ساعت 8:30 الی 10 تا پایان ترم در کلاس 101 برگزار خواهد شد.
 • کلاس جبرانی درس حقوق مدنی 2 استاد خادم الرضاییان در روز یکشنبه تاریخ 1401/07/24 ساعت 11:30 الی 13 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.
 • قابل توجه دانشجویانی که درس نرم افزارهای قضایی و خدمات الکترونیک قضایی در روزهای دوشنبه دارند، محل تشکیل کلاس در سالن اجتماعات می باشد.
 • قابل توجه دانشجویانی که کلاس اندیشه اسلامی 1 استاد شاهورانی دارند، زمان برگزاری کلاس یکشنبه ها به صورت یک هفته در میان از ساعت 11:30 الی 14:45 می باشد. لازم به ذکر است از هفته آینده 1401/08/08 یکشنبه برگزار می گردد.
 • دانشجویان گرامی کلاس تربیت بدنی خانم ها استاد صبایی در روزهای شنبه به صورت یک هفته در میان 2 ساعت از ساعت 10 الی 12 تشکیل می گردد. لازم به ذکر است هفته آینده برگزار نخواهد شد و از هفته آینده آن تاریخ 1401/08/07 تشکیل می گردد.
 • دانشجویان گرامی که درس حقوق مدنی 8 را در روزهای پنج شنبه با استاد حسینیان دارند، کلاس از ساعت 8:30 تا 10 و کلاس دوم از ساعت 10:30 الی 12 و کلاس سوم و چهارم در روز پنج شنبه تاریخ 1401/07/28 با استاد مربوطه با دانشجویان سرکلاس هماهنگ می نمایند.
 • دانشجویان گرامی کلاس حقوق مدنی 1 در روزهای شنبه ساعت 12 الی 14 تا پایان ترم در کلاس 201 برگزار خواهد شد.
 • دانشجویان گرامی کلاس حقوق بین الملل خصوصی 2 در روزهای پنج شنبه تا پایان ترم در کلاس 202 برگزار خواهد شد.
دانشجویان گرامی کلاس نرم افزار قضایی روزهای دوشنبه ادغام تا پایان ترم یک کلاس ساعت 10 الی 12 کلاس 202 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی کلاس اصول و قواعد فقه استاد صمدزاده به علت عدم حدنصاب فقط یک کلاس تا پایان ترم در ساعت 14 الی 16  در کلاس 203 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی کلاس اخلاق اسلامی در روزهای یکشنبه به علت عدم حدنصاب ادغام فقط یک کلاس در ساعت 8 الی 10 در کلاس 101 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی جدید (ترم اول) مهرماه 1401 شروع کلاس ها از این هفته می باشد.

ب قابل توجه دانشجویان مرکز مطابق تبصره 1 ماده 17 آئین نامه آموزشی دانشجویانی که سرکلاس خود در نیمسال مهر 1401 بدلیل غیر موجهی حضور نداشته باشند سه جلسه غیبت از امتحان پایان ترم محروم خواهند بود و مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
دانشجویان گرامی کلاس های زیر روز پنج شنبه مورخ 1401/10/01 برگزار نخواهد شد:
1. درس حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد خانم توسلی
دانشجویان گرامی کلاس مهارت های ارشاد و معاضدت استاد اصفیایی فردا پنج شنبه به صورت غیرحضوری در گروه تلگرامی تشکیل شده توسط دانشجویان این درس برگزار می گردد. و استاد مربوطه فایل های صوتی ضبط شده را در گروه قرار خواهد داد. و کلاس به صورت حضوری فردا تشکیل نخواهد شد.
قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که درس کارورزی 1 و 2 را دارند، زمان برگزاری کلاس های کارورزی براساس مقطع و گروه درس به شرح ذیل می باشد:


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 1 گروه درس (371، 370، 369، 385) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز شنبه مورخ 1401/09/05 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست جناب آقای صلواتچی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (340، 339، 337، 336) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز یکشنبه مورخ 1401/09/06 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست جناب اقای گل محمدی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (341، 335، 338) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز شنبه مورخ 1401/09/05 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست جناب آقای پورحسنی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (285، 287) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست جناب اقای حسین آبادی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست جناب آقای رامین ملکی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (241) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست سرکار خانم ایوبی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

دانشجویان گرامی کارورزی 1 کاردانی گروه درس (286، 284) زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست جناب آقای رضا انصاری برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 1 گروه درس (371، 370، 369، 385) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/12 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای قندهاری تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (340، 339، 337، 336) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/12 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای خانجانی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (341، 335، 338) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/12 ساعت 17 الی 18 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای عسگری تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (285، 287) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/12 ساعت 10 الی 11 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای وحید کریمی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم عطفه کبیر تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم زرین ماه تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (241) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 ساعت 17 الی 18 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم جدی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 1 گروه درسی (371، 370، 369، 385) را دارند زمان برگزاری کلاس در روز شنبه تاریخ 1401/09/19 ساعت 14 الی 15 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم سلیمانی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (340، 339، 337، 336) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه تاریخ 1401/09/21 ساعت 12 الی 13 در کلاس 202 با وکیل سرپرست خانم قنبری تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (341، 335، 338) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه تاریخ 1401/09/19 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای عزیزپوری تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (285، 287) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 ساعت 10 الی 11 در کلاس 202 با وکیل سرپرست آقای اکبری برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 ساعت 16 الی 17 در کلاس 203 با وکیل سرپرست آقای صحرائیان برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 ساعت 18 الی 19 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای نیک نژاد برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (241) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 ساعت 10 الی 11:30 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای پاکباز برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 1 گروه درس (371، 370، 369، 385) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/26 ساعت 14 الی 15 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای مرتضی سیمایی صراف تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (340، 339، 337، 336) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/26 ساعت 16 الی 17 در کلاس 203 با وکیل سرپرست خانم فریبا محمد تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (340، 339، 337، 336) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 140/09/26 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم زهرا علی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (341، 335، 338) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/09/26 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم پریسا مشعوف تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویام مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (285، 287) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه تاریخ 1401/09/28 ساعت 10 الی 11 در کلاس 202 با وکیل سرپرست خانم نیلوفر احمدی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/30 ساعت 9 الی 10 در سالن اجتماعات با وکیل آقای صحرائیان تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/30 ساعت 10 الی 11 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای محمد اسدی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه تاریخ 1401/09/28 ساعت 18 الی 19 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای نیک نژاد تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) را دارند زمان برگزاری کلاس روز یکشنبه تاریخ 1401/09/27 ساعت 18 الی 19 در کلاس 203 با وکیل سرپرست خانم ریحانه تکلو تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (241) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه تاریخ 1401/09/26 ساعت 10 الی 11 در سالن در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای پاکباز تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (241) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه تاریخ 1401/09/26 ساعت 11 الی 12 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم هیلا سادات جاوید تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 1 گروه درس (371، 370، 369، 385) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه موره 1401/10/03 ساعت 14 الی 15 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای آرش امیری تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در آخرین جلسه الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (340، 339، 337، 336) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/10/03 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای علی نیک طبع تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در آخرین جلسه الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کارورزی 2 گروه درس (341، 335، 338) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/10/03 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم فاطمه فراهانی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در آخرین جلسه الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (285، 287) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 ساعت 10 الی 11 در کلاس 202 با وکیل سرپرست آقای مجتبی دهقانی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (285، 287) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 ساعت 11 الی 12 در کلاس 202 با وکیل سرپرست آقای محمدرضا گلپایگانی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در آخرین جلسه الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 ساعت 14 الی 15 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای حمیدرضا سنگانیان تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای صحرائیان تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 1 گروه درس (286، 284)را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای ابوالفضل پی برکار تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در آخرین جلسه الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 ساعت 18 الی 19 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای نیک نژاد تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245) را دارند زمان برگزاری کلاس روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 ساعت 18 الی 19 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم ریحانه تکلو تشکیل می شود. حضور دانشجویان در جلسه چهارم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (242، 244، 243، 240، 246، 245)را دارند زمان برگزراری آخرین جلسه پنجم با هماهنگی دانشجویان اطلاع رسانی می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کارورزی 2 گروه درس (241) را دارند زمان برگزاری کلاس روز شنبه مورخ 1401/10/03 ساعت 10 الی 11 در سالن جتماعات با وکیل سرپرست آقای محمدرضا کمالی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در آخرین جلسه الزامیست.
قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که درس کاربینی (جدیدالورود) را دارند، زمان برگزاری کلاس های کاربینی براساس مقطع و گروه درس به شرح ذیل می باشد:

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (299، 300) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز چهارشنبه مورخ 1701/09/09 ساعت 17 الی 18 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست سرکار خانم ملی بختیاری برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (302، 301) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 ساعت 18 الی 19 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست سرکار خانم صنیمی برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کاربینی گروه درس (384، 383، 381، 382) دارند، زمان برگزاری کلاس در روز شنبه مورخ 1401/09/05 ساعت 17 الی 18 در سالن اجتماعات طبقه 5 با وکیل سرپرست سرکار خانم دلفان برگزار می گردد. حضور دانشجویان این گروه درس اعلام شده در جلسه نخست الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (299، 300) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 ساعت 18 الی 19 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای وارسته تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (302، 301) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 ساعت 14 الی 15 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم سلیمانی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کاربینی گروه درس (384، 383، 381، 382) را دارند زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای کلوندی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه دوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کاربینی گروه درس (384، 383، 381، 382) را دارند زمان برگزاری کلاس روز سه شنبه تاریخ 1401/09/22 ساعت 13 الی 14 در کلاس 201 با وکیل سرپرست آقای شکری تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (301، 302) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 ساعت 14 الی 15 در کلاس 203 با وکیل سرپرست آقای بیات تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (300، 299) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 ساعت 15 الی 16 در کلاس 203 با وکیل سرپرست آقای مهدوی راد تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویام مقطع کارشناسی که درس کاربینی گروه درس (384، 383، 381، 382) را دارند زمان برگزاری کلاس روز سه شنبه تاریخ 1401/09/26 ساعت 14 الی 15 در کلاس 203 با وکیل سرپرست آقای محمد یزدان مهر تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه آخر الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (229، 300) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/30 ساعت 14 الی 15 در کلاس 203 با وکیل سرپرست آقای مهدوی راد تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (299، 300) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/30 ساعت 15 الی 16 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای علی خسروی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه آخر الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (301، 302) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 ساعت 13 الی 14 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست آقای مجید بیات تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه سوم الزامیست.

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی که درس کاربینی گروه درس (301، 302) را دارند زمان برگزاری کلاس روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 ساعت 14 الی 15 در سالن اجتماعات با وکیل سرپرست خانم مهسا محمدی تشکیل می گردد. حضور دانشجویان در جلسه آخر الزامیست.


دانشجویان گرامی زمان ارائه گزارشات درس کاربینی مقطع کاردانی گروه درس (299) با استاد سمامی روز شنبه تاریخ 1401/10/03 ساعت 14 الی 15 در کلاس 201 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی زمان ارائه گزارشات درس کاربینی مقطع کاردانی گروه درس (300) با استاد علیزاده ثابت روز دوشنبه تاریخ 1401/10/05 ساعت 16 الی 17 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی زمان ارائه گزارشات درس کاربینی مقطع کاردانی گروه درس (301) با استاد عامری روز شنبه تاریخ 1401/10/03 ساعت 16 الی 17 در کلاس 203 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی زمان ارائه گزارشات درس کاربینی مقطع کاردانی گروه درس (302) با استاد یار محمدی روز یکشنبه تاریخ 1401/10/04 ساعت 18 الی 19 در کلاس 202 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی زمان ارائه گزارشات درس کاربین مقطع کارشناسی گروه درس (383، 382) با استاد مبینی مجد روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07 ساعت 11 الی 12 در کلاس 102 برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی زمان ارائه گزارشات درس کاربینی مقطع کارشناسی گروه درس (384، 381) با استاد حاجیان روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07 ساعت 11 الی 12 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.