ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
به استحضار می رساند با توجه به پیگیری های صورت گرفته لازم است دانشجویان گرامی به شرح ذیل:

1. زهره پارسانیا
2. سید مهدی ولی زاده
3. علیرضا قنبری
هر چه سریعتر به واحد مالی دانشگاه جهت ادامه فرایند آموزش و انتخاب واحد مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است در صورت عدم مراجعه عواقب پیش آمده به عهده خود دانشجو می باشد.