ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه
  • به منظور ایجاد رقابت سالم و نشاط علمی، کشف استعدادها، تشویق به تهذیب و پایبندی به اصول و ارزش های والای انسانی و اسلامی، ​​​​​​​ دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و کاربرگ دانشجویی در سال 1400 به شرح ذیل می باشد.
  • دانشجویان می بایست تا روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 ثبت نام شرکت در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه را انجام دهند. لازم به ذکر است مدارک و مستندات می بایست با توجه به رنگ پوشه های ذکر شده در دستورالعمل، تکمیل و ارسال گردد. 
دانلود فایل دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانلود فایل کاربرگ های انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه مهارتی سال 1400
دانلود فایل دستورالعمل تهیه و تکمیل مدارک انتخاب دانشجوی نمونه سال 1400