ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه
دانلود فایل مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

شرایط پذیرش، عدم پذیرش دانشجوی مهمان: (تکمیل فرم به صورت کامل)
  1. نسبت به پذیرش درخواست مهمانی دروسی که در مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده و دارای ظرفیت خالی کلاسی باشد، مخالفت می گردد.
  2. نسبت به پذیرش درخواست مهمانی دروسی که مطابق دروس ترم تحصیلی دانشجو نباشد (درس مربوط به ترم های بعدی دانشجو باشد) و دانشجو تمایل داشته باشد درس های ترم های بعدی را اخذ کند، مخالفت می گردد.
  3. با مهمانی دانشجو به دانشگاه های دیگر نسبت به دروسی که در این مرکز ارائه نگردیده باشد و دانشجو نیز با اخذ این درس فارغ التحصیل گردد، یا ظرفیت آن کامل باشد یا دارای تداخل باشد، موافقت می گردد.
  4. برای دانشجویانیکه از سایر مراکز درخواست مهمانی به مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلا داشته باشند به شرط ارائه درس و وجود ظرفیت، مهمانی دانشجو قابل پذیرش است.
  نکته 1: دانشجو موظف است فرم زیر را دانلود کرده به صورت کامل تکمیل و به دانشگاه ارائه نماید.
  نکته 2: دانشگاه متعهد به پاسخگویی درخواست هایی که کامل ارائه نشده باشد، نیست.

دانلود فرم 1 (مهمانی به سایر مراکز)
دانلود فرم 2 (مهمانی از سایر مراکز)