ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره وکالت تخصصی دعاوی اراضی

* کلیات مالکیت اراضی و دعاوی ثبتی

* اراضی زراعی باغی و موقوفات

* حقوق اراضی شهری

​​​​​​​* حقوق اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحداث ساحلی

اساتید دوره
دکتر سلطانی

دکتر رفیعی

دکتر مهرجو

دکتر ترابی

دکتر سراجی

دکتر مواساتیان

دکتر منصور

دکتر فتحی نژاد

دکتر کامیار

دکتر خصرئی

برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید