ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دعاوی پزشکی

تاریخچه پزشکی
آشنایی اجمالی با ترمینولوژی پزشکی
سقط جنین
فناوری‌های نوین باروری و چالش‌های حقوقی آن
اُتانازی، امتناع از درمان و قطع درمان
مرگ مغزی
ماهیت قراردادهای پزشکی در رویه قضایی
رضایت و برائت (مفهوم رضایت آگاهانه، الزام به ارائه اطلاعات به بیمار)
رازداری حرفه‌ای (مفهوم راز و بررسی آغاز و پایان تعهد)
مداخلات پزشکی در شرایط اضطراری
تله مدیسین (دورا پزشکی)
پیوند اعضا و بررسی جنبه‌های حقوقی و کیفری مترتب بر آن
سلولهای بنیادی و مداخلات ژنتیکی
بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین پزشکی
مسئولیت مدنی در رویه قضایی
مسئولیت کیفری و نقد و بررسی آرای مرتبط
مسئولیت انتظامی و نقد و بررسی آرای مرتبط
سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با دادرسی پزشکی (بررسی حدود اختیارات آنها و خلأهای قانونی موجود)
نحوه رسیدگی به شکایات، تخلفات و دعاوی پزشکی
ضمانت اجرای آرای صادره از مراجع رسیدگی‌کننده
ادله اثبات دعاوی پزشکی و جایگاه آن در میان ادله اثبات دعوا
سازمان‌های دولتی و عمومی اداره‌کننده نظام سلامت کشور
بیمه‌های درمانی
واکسیناسیون رایگان و اجباری
مسئولیت دولت
اسناد داخلی و بین المللی ناظر بر تکلیف دولت در قبال بهداشت و سلامت عمومی
اساتید دوره
در حال بروز رسانی