ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

اهم مطالب دوره دعاوی ثبتی و اجرای ثبت

1- کلیات حقوق املاک، اراضی و مالکیت
2- اهداف و مأموریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
3- اموال مجهول المالک و آثار حقوقی بر ثبت املاک
4- تصرف
5- اظهارنامه ثبتی
6- ماهیت و دعاوی آگهی های ثبتی
7- ماهیت و آیین اعتراضات ثبتی
8- ماهیت و دعاوی ماده 149 الحاقی قانون ثبت
9- تفکیک املاک
10- افراز و فروش
11- املاک مشاع
12- تجمیع
13- تثبیت موقعیت و مالکیت اموال غیرمنقول در اثر اجرای طرحهای عمرانی
14- نحوه صدور سند و مالکیت المثنی و نحوه تنظیم نگارش اسناد
15- اشتباهات ثبتی و مراجع صالح آن
16- تعارض در اسناد
17- صدور سند مالکیت اعیان بر مبنای قرارداد با مالک عرصه
18- نحوه تملّک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
19- تثبیت مالکیت اراضی و املاک موقوفه
20- ادله اثبات دعاوی ثبتی
21- اعتبار اسناد
22- سند مسلّم الصدور
23- حقوق اجرایی، انتقال اجرایی و اجرای اسناد رسمی
24- بازداشت اموال
25- مستثنیات دین
26- تخلیه
27- اعتراض به دستور و عملیات اجرایی
28- ختم عملیات اجرایی
29- هزینه‌های قانونی پرونده اجرایی
30- حقوق فناوریهای ثبتی و ثبت الکترونیک
31- حقوق کیفری ثبت​​​​​​​

اساتید دوره

 عبدالله سلطانی (مدیر گروه علمی)

آقای شیبت‌زاده

 خانم کلانی

​​​​​​​مهندس شاکری

زمان شروع دوره جدید: خرداد 1403
مدت زمان دوره:  80-120 ساعت
هزینه‌ دوره: 14-10 میلیون تومان
نحوه پرداخت: در دو قسط​​​​​​​

ثبت نام در این دوره