ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره وکالت تخصصی دعاوی بانکی

* قواعد عمومی قراردادهای تسهیلات بانکی با تاکید بر رویه قضایی

* قواعد اختصاصی قراردادهای تسهیلات بانکی با تاکید بر رویه قضایی

* ورشکستگی بانکها و موسسات غیربانکی

* چک

* وصول مطالبات بانکی و حقوق اشخاص

* اعتبار اسنادی

* ضمانت نامه بانکی

* مقررات مشترک بین ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی

* پرداخت های بانکی (ریالی و ارزی) 

* تعهدات ارزی

​​​​​​​* جرائم بانکی


دکتر حسین قربانیان (مدیر گروه علمی)

دکتر یاسر مرادی

دکتر نعیم عبداله پور

دکتر حیدر حسن زاده

دکتر رضا صحرانورد

دکتر غلام نبی فیضی چکاب

دکتر علیرضا مسعودی

دکتر حمید قنبری

دکتر سعید تراشیون

دکتر امیر مسعود مظاهری
برخی از اساتید ادوار مختلف
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید

زمان شروع دوره جدید: تیر 1403
مدت زمان دوره:  80-100 ساعت
هزینه‌ دوره: 14-10 میلیون تومان
نحوه پرداخت: در دو قسط​​​​​​​