ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره وکالت تخصصی دعاوی بانکی

* قواعد عمومی قراردادهای تسهیلات بانکی با تاکید بر رویه قضایی

* قواعد اختصاصی قراردادهای تسهیلات بانکی با تاکید بر رویه قضایی

* ورشکستگی بانکها و موسسات غیربانکی

* چک

* وصول مطالبات بانکی و حقوق اشخاص

* اعتبار اسنادی

* ضمانت نامه بانکی

* مقررات مشترک بین ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی

* پرداخت های بانکی (ریالی و ارزی) 

* تعهدات ارزی

​​​​​​​* جرائم بانکی


دکتر یاسر مرادی

دکتر نعیم عبداله پور

دکتر حیدر حسن زاده

دکتر رضا صحرانورد

دکتر حسین قربانیان

دکتر غلام نبی فیضی چکاب

دکتر علیرضا مسعودی

دکتر حمید قنبری

دکتر سعید تراشیون

دکتر امیر مسعود مظاهری
اساتید دوره