ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره تخصصی دعاوی مالیاتی

​* شناسایی مفاهیم کلی، اصول و قواعد مالیات ستایی و قوانین حاکم بر حوزه نظام مالیاتی

* مبانی حسابداری

* حقوق و تکالیف مالیاتی اشخاص

* فرایند و اصول تشخیص مالیات

* آیین دادرسی مالیاتی

* آیین وصول مالیات و عملیات اجرای آن

​​​​​​​* حقوق کیفری مالیاتی

دکتر شهنیائی

دکترمیرمحسن طاهری طاری

دکتر فرشید فریدونی

دکتر ریحانه عامری

دکتراحمد  غفار زاده

دکترمهدی حقیقت

دکتر مسلم محمدزاده

دکتر حاجی بابائی

دکتر رجب پور

دکتر بیابانی

دکتر کمیجانی
اساتید دوره
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید