ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دوره 

- حقوق شهرسازی
- حقوق ساختمان
- دولت و نهادهای غیرمتمرکز (محلی)
- اموال، مالکیت و درآمدهای شهر
- حقوق محیط زیست شهری
- حقوق حمل و نقل شهری
- تخلفات و جرائم حقوق شهری

 
 

اساتید دوره

- غلامرضا کامیار (مدیر گروه علمی)
- رئوف سیاری
- امید محمدی
- جواد عباسی
- دانیال صاحبی
- خانم خداداد
- مجید سراجی
- آقای انصاریان

زمان شروع دوره جدید: تیر 1403
مدت زمان دوره:  80-100 ساعت
هزینه‌ دوره: 14-10 میلیون تومان
نحوه پرداخت: در دو قسط