ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

اهم مطالب دعاوی سایبری

​* کلیات فضای سایبر و حقوق سایبر

* آیین دادرسی الکترونیکی

* حقوق کیفری اختصاصی سایبری

* حقوق تجارت الکترونیکی

* مسئولیت حقوقی و کیفری در فضای سایبری

اساتید دوره
دکتر فاطمه قناد

دکتر طباطبایی

دکتر خدایار سعید وزیری

دکتر سپاهی

دکتر حسیبی

دکتر میر اشرفی

دکتر عسگر زاده

دکتر مفاخری

دکتر انتظاری

دکتر ایوبی

دکتر یوسفیان

دکتر فخار

دکتر دولتشاهی

دکتر تویسرکانی
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید