ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

​* کلیات مالکیت فکری (مبانی و مفاهیم)

* مالکیت ادبی و هنری

* مالکیت صنعتی (اصول کلی)

* علائم تجاری

* نام تجاری

* طرح های صنعتی

​​​​​​​* مسئولیت های حقوقی و کیفری

* جرایم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری

* انواع دعاوی مدنی

* شیوه های جبران خسارت

* انواع دعاوی راجع به حقوق مالکیت صنعتی

اهم مطالب دوره وکالت تخصصی دعاوی مالکیت فکری

دکتر خدمتگزار

دکتر ستار زرکلام

دکتر لجم اورک

دکتر عبدالله سلطانی

دکتر پور نوری

دکتر اسدی

دکتر زاهدی

دکتر میرحسینی

دکتر احمد همتی

دکتر کارچانی

دکتر صادقی

اساتید دوره
برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید