ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
اسامی پرسنل مرکزایمیل
ریاست مرکزpourbabaei@uicbar.ir
مدیر اداری و مالیasgharzadeh@uicbar.ir
مدیر آموزشghazvineh@uicbar.ir
کارشناس رشته حقوق ثبتی (مقطع کارشناسی)/ معادلسازیnavi@uicbar.ir
کارشناس رشته ارشاد و معاضدت قضایی/ مسئول امتحاناتshahidi@uicbar.ir
کارشناس رشته حقوق ثبتی(مقطع کاردانی)/ رشته شورای حل اختلاف/ رشته ارشاد در امور مدنیbahrami@uicbar.ir
کارشناس رشته ارشاد در امور کیفری/ رشته خدمات قضایی/ مسئول فارغ التحصیلانsedaghat@uicbar.ir
کارشناس رشته دستیار قضایی/ مسئول اساتیدmansuri@uicbar.ir
واحد حسابداری(اساتید و دانشجویان بنیاد شهید)/ کارآموزان وکالتamiri@uicbar.ir
واحد حسابداری esfandiary@uicbar.ir
مسئول فارغ التحصیلان/ نواقصی پروندهerfani@uicbar.ir
واحد بایگانیrazzagh@uicbar.ir
مسئول حوزه ریاستkhosroabadi@uicbar.ir
​​​دانشجویان گرامی:
به علت جلوگیری از حضور دانشجویان و صرفه جویی در وقت و هزینه، مرکز آموزش علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز مبادرت به ایجاد فضای درخواست الکترونیکی از طریق ایمیل نموده است.

مقتضی است از تاریخ 1401/02/05 نسبت به ارسال کلیه درخواست های خود بصورت الکترونیکی با شرایط زیر ارسال فرمائید:
1. آدرس ایمیل باید با نام دانشجو مطابقت داشته باشد.

2. برای نوشتن درخواست خود ابتدا فایل ورد زیر را دانلود و سپس مشخصات خود را مطابق با فرم، تکمیل و پس از نوشتن درخواست خود، فایل ورد را در ایمیل خود پیوست نمائید. 

3. درخواست باید به کارشناس مربوطه که مشخصات آن در جذول ذیل ذکر شده، ارسال گردد.
به عنوان مثال درخواست دانشجوی رشته کارشناسی حقوق ثبتی باید به همان کارشناس ارسال گردد.

4. درخواست باید شفاف و روشن باشد. به درخواست های فاقد مشخصات فوق پاسخ داده نمی شود.

دانلود فایل ورد فرم درخواست دانشجویی