ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
دانلود فایل فرم معرفی به استاد
شرایط پذیرش معرفی به استاد:

دانشجویانی که کلیه دروس خود را برابر سرفصل مصوب دروس گذرانده و تنها ۲ درس ( شامل دو درس نظری) باقی مانده است میتوانند کاربرگ معرفی به استاد را دریافت و پس از تکمیل به واحد حراست  تحویل نمایند.
لازم به ذکر است دروسی که دارای واحد نظری و عملی و یا عملی میباشد شامل تبصره نمی شود .
 
❌❌آخرین  فرصت برای دانشجویان جامانده از امتحان معرفی به استاد ❌❌
دانشجویانی که کلیه دروس خود را برابر سرفصل مصوب دروس گذرانده و نمرات ثبت شده است  و تنها ۲ درس ( شامل دو درس نظری) باقی مانده است میتوانند کاربرگ معرفی به استاد را دریافت و پس از تکمیل به واحد حراست  تحویل نمایند.
لازم به ذکر است دروسی که دارای واحد نظری و عملی و یا عملی میباشد شامل تبصره نمی شود .
 
تذکر :
1- زمان تحویل کاربرگ  تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶   از ساعت ۹:۰۰  الی ۱۴:۰۰ می باشد و خارج از این تاریخ کاربرگی از دانشجویان دریافت نخواهد شد.      
2- دانشجویانی که به هر دلیل در موعد مقرر نسبت به تحویل کاربرگ های معرفی به استاد اقدام نکنند می بایست تا نوبت بعدی امتحانات معرفی به استاد منتظر بمانند.
3-جهت دریافت و یا  تحویل کاربرگ معرفی به استاد به آقای شاهمرادی(طبقه همکف)مراجعه فرمایید.

✅لطفا در تکمیل اطلاعات موجود در کاربرگ دقت و توجه کافی را داشته باشید

 زمان ثبت نمره دروس معرفی به استاد ملاک تعیین دانش آموختگی خواهد بود.