ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
ورود به سامانه نظرسنجی دانشگاه

   مراحل فارغ التحصیلی به شرح ذیل می باشد:

1. ثبت درخواست فارغ التحصیلی در پنل آموزشی هم آوا و تسویه حساب مالی 
2. دریافت و تکمیل فرم فارغ التحصیلی از سایت دانشگاه
3. ارائه فرم فارغ التحصیلی به واحد فارغ التحصیلان مرکز
4. تکمیل پرونده دنشجویی (در صورت نقص پرونده)