ثبت نام دوره های وکالت تخصصی
دانلود فایل فرم شماره 1
دانلود فایل فرم شماره 2
​​​​​​قابل توجه دانشجویانی که متقاضی معادلسازی دروس هستند، رعایت موارد ذیل الزامی است:

1. ارائه اصل ریزنمرات تائید شده توسط مرکز قبلی دانشجو الزامی است. از ارائه کپی ریزنمرات جدا خودداری شود.
(دانشجویان محترم توجه نمایند در ریزنمرات ارائه شده به آموزش، وضعیت کلی دانشجو باید فارغ التحصیل- اخراج و یا عدم مراجعه قید شده باشد. ریزنمراتی که وضعیت کلی دانشجو در حال تحصیل ذکر شده است مورد پذیرش نمی باشد.)

2. حداکثر زمان ارائه مدارک به آموزش 3 روز پس از ثبت نام دانشجو و تشکیل پرونده می باشد.

3. فرم های شماره 1 و 2 معادلسازی در کانال دانشگاه و نیز در قسمت ذیل همین صفحه قابل دسترسی است.
(در فرم شماره 2 تنها جدول بالا مخصوص دانشجو بوده و از تکمیل جدول پایین فرم خودداری شود.)

4. تمامی فرم ها توسط دانشجو امضاء گردد.

5. نظر نهایی در معادلسازی دروس توسط شورای محترم آموزشی اتخاذ می شود.
    


دانلود فایل فرم شماره 3