ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

 

جشنواره درون دانشگاهي حركت، رويدادي علمي براي ارائه فعاليتها و دستاوردهاي انجمنهاي علمي دانشجويي
و انتخاب بهترين آنهاست و فرصت مغتنمي است تا انجمنهاي علمي دانشجويي به ارائه دستاوردهاي ارزنده خود
بپردازند. اين جشنواره با هدف جلب مشاركت دانشجويان در انجمنهاي علمي دانشجويي براي فعاليتهاي گروهي
خلاقانه؛ تقويت جايگاه انجمنهاي دانشجويي به عنوان بزرگترين تشكل دانشجويي دانشگاه؛ شناسايي و معرفي
انجمنهاي علمي و دانشجويان داراي دستاوردهاي علمي ممتاز و ايجاد بستر مناسب براي ايفاي نقش فعالانه انجمنهاي علمي دانشجويي براي تحقق دانشگاه اجتماعي و ترويج علم و فناوري، همه ساله برگزار ميشود.
دفتر امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به عنوان متولي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه و به عنوان
دبيرخانه مركزي جشنواره، در نظر دارد با همكاري دانشگاه جامع علمي كاربردي استان مازندران به عنوان دبيرخانه اجرايي و ميزبان جشنواره و بر اساس دستورالعمل اجرايي شانزدهمين جشنواره بين المللي حركت، ابلاغي از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، يازدهمين دوره جشنواره درون دانشگاهي حركت را برگزار نمايد.

 

 

دستورالعمل 2.pdf
دستورالعمل 1.pdf