ثبت نام دوره های وکالت تخصصی

انتصاب اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی دومین دوره رقابت های موت کورت

 

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر وحید قاسمی عهد سرپرست این دانشگاه، جهت برگزاری دومین دوره رقابت های موت کورت دانشگاه اعضای کمیته های علمی و اجرایی را به شرح ذیل منصوب نمودند:

دکتر مجید براتی طرقی دبیر کمیته علمی و داوران

دکتر سحر ناصربخت دبیر کمیته اجرایی

دکتر زهرا کمالی عضو کمیته علمی

دکتر محمد صحرایی عضو کمیته علمی

دکتر سحر حاجی بیگی عضو کمیته اجرایی

 دکتر ابراهیم فتحی  عضو کمیته اجرایی

لازم به ذکر است نخستین دوره این رقابتها در پاییز و زمستان 1401 برگزار شده است.